Co należy wiedzieć na temat produkcji roślinnej?

Posted by: | Posted on: 26 września, 2023

Słysząc sformułowanie “produkcja roślinna” wiele osób może mieć w swojej głowie fabrykę, której celem wyprodukowanie roślin. Jednak nie ma to nic wspólnego z tym tematem. Jest to nieco bardziej skomplikowana tematyka, której zadaniem jest świadome podchodzenie do takich tematów, jak uprawa, ochrona roślin i nawożenie. To właśnie dzięki temu możliwa będzie także lepsza ochrona środowiska naturalnego, m.in. dzięki preparatom, jakie nie mają tak szkodliwego działania, jak obecnie użytkowane preparaty.

Dlaczego jest to tak ważne?

Odpowiedzi jest właściwie kilka. Jedna z nich mówi o tym, że dzięki temu udaje się uzyskać lepszą żywność. Tzn. warto tu położyć mocny nacisk na te preparaty, jakie są użytkowane do zwalczania szkodników. Nie ma co ukrywać, że są one użytkowane. Jednak chodzi o to, że ich świadome użycie jest w stanie sprawić, że nie zostaną przekroczone normy, jeżeli chodzi o azotany, metale ciężkie i tym podobne tematy. Zwalczanie szkodników jest potrzebne. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że są one w stanie wyrządzić ogromne szkody – w plonach, jak również finansowe. Jednak do dyspozycji są takie środki ochrony roślin, które nie spowodują m.in. pogorszenia się zdrowia użytkowników. Zintegrowana, roślinna produkcja jest ważna także z tego względu, że dzięki temu udaje się utrzymać zdrowie zwierząt hodowlanych na wysokim poziomie. Tych zwierząt, jakie służą potem do dalszej produkcji mięsa, jakie można znaleźć w sklepach. Tego mięsa, jakie służy do przyrządzenia ulubionych kotletów schabowych i innych potraw, jakie często goszczą na polskich stołach. Jedna z zasad, która odnosi się do integrowanej produkcji roślin mówi o tym, że konieczne jest zachowanie wymogów integrowanej ochrony roślin. Co ciekawe, jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, jakie znajdują się w obiegu już od 2014 roku.

Tematyka wydaje się skomplikowana

Lecz wszystko można ogarnąć. Wystarczy tylko wykazać się odpowiednimi chęciami, aby móc z tym tematem podziałać. Na pewno trzeba zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami, jakie są bardzo wyraźnie opisane. Publikowane są one w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin –Państwowy Instytut Badawczy. Jest to ważne, ponieważ dzięki temu każda osoba wykazuje większą świadomość odnośnie prowadzonych działań. Nie można zapomnieć o tym, że będzie miało to ogromny wpływ na zdrowie człowieka. To właśnie dlatego nie można w ogóle ignorować tego tematu, który został opracowany z myślą o wszystkich osobach.


Odpowiedzialność ekologiczna Polaków, czyli jak dbamy o tereny zielone

Posted by: | Posted on: 6 października, 2021

Rosnąca świadomość Polaków w zakresie koniecznych aktywności proekologicznych przekłada się na decyzje zakupowe całego społeczeństwa. Poza dbaniem o dom oraz ogród zdecydowanie częściej zwracamy uwagę na tereny zielone, które nas otaczają. Jednocześnie rośnie zainteresowanie jak wygląda pielęgnacja terenów zielonych, parków czy lasów przez Urzędy Miast oraz Nadleśnictwa.

W okresie wakacyjnym intensywnie komentowanym tematem był zakaz koszenia traw z uwagi na falę wysokich upałów w naszym kraju. Zarządy Zieleni Miast wydawały komunikaty pouczające o konieczności koszenia z uwzględnieniem obserwację warunków pogodowych. Idealnym przykładem jest informacja jednego z magistratów publikująca dane dotyczące tego, że kosiarki spalinowe w ciągu jednej godziny pracy emitują tyle spalin, co 11 samochodów!. Oznacza to, że rzadsze koszenie to mniej dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń można było używać kosiarek elektrycznych lub kosić kosą tradycyjną.

Z danych Federalnej Agencji Ochrony Środowiska wynika, że prawie 54 mln Amerykanów kosi trawniki, zużywając w ciągu roku aż 3 mld litrów benzyny wytwarzając ogromne zanieczyszczenie powietrza. Silniki urządzeń spalinowych dedykowanych do pracy w ogrodzie emitują bardzo wysoki poziom tlenku węgla, lotnych związków organicznych oraz tlenków azotu, generując nawet do 5 proc. notowanego w USA zanieczyszczenia powietrza.

Gwarna zieleń miejska

Kolejnym problemem jest okropny hałas, jaki generują nie tylko kosiarki czy traktorki, ale niekiedy nawet piły mechaniczne, którymi przycinane są gałęzie drzew czy żywopłoty. Zamiast spokojnie pospać w sobotę trochę dłużej, z samego rana (prace często zaczynają się już o godzinie 7.00) budzi nas znajomy warkot maszyn. Nawet 80 proc. tych czynności wykonuje się za pomocą sprzętu ręcznego, czyli narzędzi spalinowych. A w urządzeniach małolitrażowych, jak kosiarki i podkaszarki nie ma katalizatorów, w porównaniu z samochodami, w których znajdują się zaawansowane układy katalityczne oczyszczające spaliny. W takich maszynach zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania dostają się bezpośrednio do atmosfery i naszych mieszkań.

Jak informuje Fundacja Łąka, badania z Newcastle (Australia) wykazały, że koszenie trawników miejskich odpowiada za 5,2% całkowitej emisji tlenku węgla (CO) i 11,6% całkowitej emisji węglowodorów niemetalowych (NMHC) w mieście (Priest i współ. 2000). Z kolei na podstawie analizy danych rocznej emisji zanieczyszczeń w USA (Source Classification Codes, United States Environmental Protection Agency) wykazano, że spalinowy sprzęt ogrodniczy (z którego ok. 40% to kosiarki do trawy) odpowiada za emisję ponad 26 mln ton zanieczyszczeń.

Biorąc pod uwagę dane opublikowane przez GUS1, w 2019 r. powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej wynosiła 61,9 tys. ha, zajmując 0,2% powierzchni kraju. Większość ww. terenów zieleni znajdowało się w miastach (51,1 tys. ha), pokrywając 2,3% ich powierzchni. Na jednego mieszkańca przypadało 16,1 m2 tych terenów. Natomiast grunty leśne zajmowały powierzchnię 9,5 mln ha, w tym lasy 9,3 mln ha. Lasy publiczne stanowiły 80,7% ogólnej powierzchni lasów, a w zarządzie Lasów Państwowych znajdowało się 76,9% ogólnej powierzchni lasów. Lesistość kraju wyniosła 29,6%. A przecież w każdym z tych miejsc prowadzone są prace przy wykorzystaniu maszyn spalinowych!

Paliwa odpowiedzialne ekologicznie

Nadmierne koszenie traw i wycinka terenów zielonych może mieć bardzo niekorzystne skutki. Walczą tym chociażby największe miasta w Ameryce (Nowy Jork), a także część miast europejskich. To nie tylko zwiększenie zanieczyszczeń, ale zagrożenie dla naszego zdrowia. Dlatego warto pochylić się nad rozwiązaniem, które pozwoli na zachowanie równowagi podczas wykonywanych prac. Odpowiedzią może być paliwo alkilatowe, które redukuje emisję smogu do atmosfery o ponad 40 proc., a emisję dwutlenku węgla i wszystkich szkodliwych substancji o ponad 90 proc. w porównaniu do benzyny samochodowej. Jest niemal całkowicie pozbawione niebezpiecznych związków, takich jak benzen i węglowodory aromatyczne, dzięki czemu jest zdrowsze dla człowieka i jego otoczenia. Co ważne, w przypadku benzyn alkilatowych rakotwórcze i toksyczne produkty spalania są ograniczane w porównaniu do benzyn samochodowych nawet o 90 procent.

Stan techniczny urządzeń

Do prawidłowej pracy maszyn niezbędne są odpowiedniej jakości materiały – paliwo, oleje czy smary, które potrzebne są nie tylko do prawidłowego działania, ale także oczyszczania i konserwacji. Dzięki temu sprzęty, jak np. kosiarki, traktory, piły czy wertykulatory będą służył przez lata i rzadziej się psuły. Brak etanolu w benzynie zapewnia brak korozji elementów silnika i sprzętu, tak gdzie mają styczność z paliwem. Dodatkowo, wybierając paliwa alkilatowe unika się pozostałości i śladów spalania wewnątrz komory urządzenia, takich jak np. nagar.

Dla przykładu, stosowanie wstępnie zmieszanego, gotowego paliwa Warter Fuels Pro 2 eliminuje konieczność mieszania paliwa z olejem do silnika 2-suwowego. Tym samym, oszczędza się czas i unika ryzyka nieprawidłowego zmieszania oraz eliminuje konieczność zlewania paliwa ze zbiornika urządzenia. – potwierdza Kamil Skorupski, Prezes firmy Warter Fuels.

Dbałość o dobry stan techniczny ma istotne znaczenie dla żywotności urządzeń mechanicznych. Poziom ich eksploatacji może mieć również wpływ na ewentualne dodatkowe koszty związane z naprawami lub wymianą części.

Jak podaje na stronie internetowej Urząd Miasta Warszawa w opisie projektu: “Koszenie bez spalin i hałasu – EKOMIASTO 3”: kosiarki i kosy spalinowe to nie tylko hałas o bardzo dużym natężeniu, to także ogromna ilość spalin. Z badań amerykańskich naukowców wynika, że silniki dwusuwowe w które wyposażone są kosy spalinowe podczas godzinnej pracy wydzielają do atmosfery tyle węglowodorów aromatycznych co samochód osobowy przejeżdżający 150km. Silniki te nie posiadają katalizatorów co sprawia, że wszystkie spaliny trafiają bezpośrednio do atmosfery trując środowisko i użytkownika. Badania potwierdzają, że 5% zanieczyszczenia powietrza w USA to tylko emisja z kosiarek, kos spalinowych. Kurs ma na celu uświadomić uczestnikom te fakty.

Benzyna alkilatowa to produkt przyszłości, który może zmienić także i Polskę. Szanse na to wydają się zresztą duże, bo jak wskazują badania, coraz więcej użytkowników zwraca uwagę na ich wpływ na środowisko, własne zdrowie dbałość o delikatny sprzęt. Pod tym kątem ten rodzaj paliwa pozostaje bezkonkurencyjny.

1 GUS – Analiza Statystyczna: Ochrona środowiska 2020


Benzyna alkilatowa – sposób na ekologiczne zasilanie małych maszyn i urządzeń

Posted by: | Posted on: 6 sierpnia, 2021

Benzyna alkilatowa wpłynie na zrewolucjonizowanie sposobu zasilania małych maszyn ogrodniczych, takich jak kosiarki czy pilarki spalinowe, które są odpowiedzialne za nawet 5 proc. zanieczyszczeń powietrza.Paliwo alkilatowe redukuje emisję smogu do atmosfery o ponad 40 proc., a emisję dwutlenku węgla i wszystkich szkodliwych substancji o ponad 90 proc. w porównaniu do benzyny samochodowej. Benzyna alkilatowa to rozwiązanie ekologiczne, przyjazne środowisku, użytkownikowi i sprzętom.

Dla przykładu z danych Federalnej Agencji Ochrony Środowiska wynika, że w każdy weekend około 54 mln Amerykanów kosi trawniki, zużywając 3 mld litrów benzyny rocznie oraz wytwarzając mnóstwo zanieczyszczeń powietrza. Silniki urządzeń ogrodniczych emitują wysoki poziom tlenku węgla, lotnych związków organicznych i  tlenków azotu, wytwarzając nawet do 5 proc. notowanego w USA zanieczyszczenia powietrza.

Benzyna alkilatowa przeznaczona jest do stosowania w małych silnikach dwu- i czterosuwowych. Może być więc paliwem do silników w małych urządzeniach, m.in. w kosiarkach, podkaszarkach czy pilarkach spalinowych. Posłużyć może również jako paliwo dla silników zaburtowych w łodziach oraz w quadach, skuterach wodnych i śnieżnych, odśnieżarkach czy motocyklach crossowych i gokartach – mówi Kamil Skorupski, prezes zarządu firmy Warter Fuels.

W urządzeniach małolitrażowych, jak kosiarki i podkaszarki nie ma katalizatorów, w porównaniu z samochodami, w których znajdują się zaawansowane układy katalizacyjne oczyszczające spaliny. W takich maszynach zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania dostają się bezpośrednio do atmosfery.

Benzyna alkilatowa jest przeznaczona dla każdego, kto ma styczność z pracami w ogrodzie, lesie bądź z jakimkolwiek motosportem. Nie zawiera związków węglowodorowych aromatycznych, czyli benzenu, nie zawiera także eteru i alkoholi, nie rozpuszcza uszczelek. Taką benzynę możemy magazynować w urządzeniu przez kilka lat, bez negatywnego wpływu na jej działanie – dodaje Kamil Skorupski.

Benzyna alkilatowa, choć właściwościami związanymi ze spalaniem nie różni się praktycznie od tradycyjnej benzyny, cechuje się zupełnie innym procesem produkcyjnym. Powstaje z innych komponentów, które są dużo droższe i sprawia, że nie opłaca jej się stosować np. w silnikach samochodowych.

W Skandynawii nikt nie myśli o używaniu paliw samochodowych do kosiarki, podkaszarki czy innych urządzeń. Powszechne użycie paliwa alkilatowego pomaga przede wszystkimzadbać o  zdrowie, środowisko i narzędzia – mówi Tomasz Kowal, menadżer ds. sprzedaży w Warter Fuels.

Kompendium wiedzy na temat benzyny alkilatowej:

  • ZDROWA DLA CZŁOWIEKA I OTOCZENIAo 99% czystsza w porównaniu do tradycyjnej benzyny, pomaga oddychać czystym powietrzem
  • BEZ ETANOLU, BENZENU, WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH, które są szkodliwe dla człowieka – bezwonne spalanie całkowite
  • CHRONI ŚRODOWISKO – zmniejsza tworzenie smogu o 40%, 60% zawartości jest odnawialne
  • WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SILNIKA – pomaga utrzymać czysty silnik, płynniejszy rozruch, zapewnia rzadsze wymiany filtrów, nie uszkadza gumowych uszczelek
  • BEZ KOROZJI
  • ZACHOWUJE WŁAŚCIWOŚCI DO 5 LAT, może być zimowana w zbiornikach urządzeń
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – gotowa mieszanka we właściwej proporcji
  • STOSOWANA WSZĘDZIE TAM, GDZIE UŻYWANIE SZKODLIWYCH PALIW JEST NIEZALECANE np. na torach kartingowych

Paliwo alkilatowe Warter PRO jest dostępne w sklepie internetowym https://warter.shop/


Pomysł na działkę rekreacyjną

Posted by: | Posted on: 5 sierpnia, 2020
pomysł na działkę rekreacyjną

Lato to radosny czas, w którym spędzamy wiele godzin na działkach rekreacyjnych. To czas wypoczynku, lenistwa, ale nie tylko, jest to również moment, w którym można wprowadzić na działce nowe rozwiązania, które sprawią, że działka będzie wyglądała jeszcze piękniej. Jak uatrakcyjnić swój zielony raj?

Zieleń przede wszystkim

Działka rekreacyjna musi być przede wszystkim zielona. Sposobem na piękną działkę nie jest wyłącznie zadbany trawnik, na którym stoi grill, dmuchany basen dla dzieci oraz piaskownica. Ciekawy pomysł na działkę rekreacyjną musi obejmować dużo zieleni, w końcu to dzięki niej odpoczywamy na działce.

Ponieważ działki rekreacyjne często są niewielkie warto zagospodarować je piętrowo. Podwyższone rabaty pozwolą uzyskać bardzo ciekawe efekty. Zmieści się tam dużo różnorodnych roślin, które rosnąc kaskadowo będą wyglądały przepięknie.

Taki sposób zagospodarowanie rabat wymaga dużej wiedzy, gdyż złe dobranie roślin spowoduje, że będą one wzajemnie na siebie nachodziły i zasłaniały się psując efekt. Jednocześnie rośliny, które nie będą ze sobą kolidowały lecz się uzupełniały będziemy mogli podziwiać w całej okazałości.

Spróchniałe drzewo

Stare drzewo, które zakończyło już swój żywot nie musi straszyć na działce. Nie trzeba go również w całości wycinać i borykać się z usunięciem korzeni, które bardzo często są głęboko pod ziemią. Warto wykorzystać drzewo do ozdoby działki.

Wydrążone drzewo można obsadzić roślinami, które nie potrzebują dużo miejsca. W takiej aranżacji uroczo wyglądają skalniaki, które dzięki kolorowym kwiatom, ciekawym liściom pomogą stworzyć zielona aranżację, która zachwyci nie jednego gościa.

Drzewo, które uschło, a jest wyższe można zostawić w charakterze „wieszaka”. Doniczki z barwnymi surfiniami, pelargoniami czy trójbarwną lantaną dodadzą uroku każdemu miejscu. Pień takiego drzewa warto obsadzić bluszczem, który bardzo szybko będzie piął się ku górze.

Zieleń ukształtowana

Kolejny pomysł na działkę rekreacyjną również wiąże się z zagospodarowaniem zieleni. Jest to podejście do zieleni, które ma równie dużo zwolenników, co przeciwników. Kształtowanie krzewów oraz drzew, bo o nim mowa, dla jednych wygląda niezwykle elegancko, inni mówią, że rośliny zaczynają wyglądać sztucznie.

Jedno jest pewne, ukształtowane rośliny nikogo nie pozostawia obojętnym. Trzeba jednak mieć świadomość, że jest to zadanie wymagające dużej wprawy oraz systematycznej pracy. Efekty jednak są spektakularne.